Bibliography

H. de Groot, De oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek (H. C. Molewijk, ed. en vert.; Weesp 1988).

P. C. Hooft, Baeto (F. Veenstra, ed., Den Haag 1980 [1st ed. 1626]).

P. C. Tacitus, De opstand van de Bataven (V. J. C. Hunink, ed. en vert.; Amsterdam 2005).


I. P. Bejczy, “Drie humanisten en een mythe: de betekenis van Erasmus, Aurelius en Geldenhouwer voor de Bataafse kwestie” In: Tijdschrift voor geschiedenis 109-4 (1996) 467-84.

H. Duits, Van Bartholomeusnacht tot Bataafse opstand. Studies over de relatie tussen politiek en toneel in het midden van de zeventiende eeuw (Hilversum 1990).

E. O. G. Haitsma Mulier, “De Bataafse mythe in de Patriottentijd: de aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden van E. M. Engelberts” In: Theoretische geschiedenis 19 (1992) 16-34.

E. O. G. Haitsma Mulier, “De Bataafse mythe opnieuw bekeken” In: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 111, 3 (1996) 344-67.

H. A. M. van der Heijden, “De Bataafse mythe in de cartografie” In: Caert-thresoor: tijdschrift voor de historische kartografie in Nederland 23-2 (2004) 37-41.

M. E. H. N. Mout, ‘Het Bataafse oor’. De lotgevallen van Erasmus’ adagium ‘Auris Batava’ in de Nederlandse geschiedschrijving (Amsterdam 1993).

L. Rens, “Egmont en Hoorne model voor de Batavische Gebroeders?” In: De nieuwe taalgids 62 (1969) 425-40.

N. Roymans, “Romeinse frontierpolitiek en de etnogenese van de Bataven” In: Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre 90 (1999) 15-39.

I. Schöffer, “The Batavian myth during the sixteenth and seventeenth centuries” In: J. S. Bromley en E. H. Kossmann, ed., Britain and the Netherlands V. Some political mythologies. Papers delivered to the fifth Anglo-Dutch Historical Conference (Den Haag 1975) 78-101.

L. J. F. Swinkels, ed., De Bataven: verhalen van een verdwenen volk ([tentoonstellingscatalogus Museum Het Valkhof] Amsterdam en Nijmegen 2004).

H. C. Teitler, De opstand der ‘Batavieren’ (Hilversum 1998).

H. C. Teitler, “Tacitus, Bataven en Romeinen” In: S. C. Derks, ed., Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicatiën (Den Haag en Amsterdam 2002) 41-53.

K. Tilmans, Aurelius en de Divisiekroniek van 1517. Historiografie en humanisme in Holland in de tijd van Erasmus (Hilversum 1988).

Y. van Vugt en J. H. Waszink, “Politiek in Hoofts Baeto: de middenweg als uitweg?” In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 116-1 (2000) 2-22.

H. van der Waal, Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800: een iconologische studie (2 vols.; Den Haag 1952), m.n. I, 210-38.

A. van der Woud, De Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland (1750-1850) (2e herz. druk, Amsterdam en Antwerpen 1998).

>For titles in English, click here.